Vad du behöver veta under din hyra hos Europcar

Behöver jag tvätta bilen innan den återlämnas?

-Städning av hyrbil vid normal användning ingår i priset. Är bilen kraftigt nedsmutsad så tillkommer en rekondavgift. Om rökning eller pälsdjur har förekommit i bilen debiterar vi faktisk kostnad för sanering och rengöring.
 

Behöver jag tanka bilen innan den återlämnas?

-Vi vill gärna att hyrbilen är fulltankad vid återlämning. Är hyrbilen inte fulltankad vid återlämnandet debiteras dock bränslekostnad plus ett påslag på literpriset. Har du hyrt en el-bil så vill vi att bilen lämnas tillbaka med minst 80% laddat batteri. Är inte el-bilen tillräckligt laddad debiteras du för laddning plus ett påslag
 

Hur vet jag vilken bränsletyp hyrbilen ska tankas med?

-Information om bilens bränsletyp finns på insidan av tanklocket.
 

Vart kan jag ladda den hybrid-/elbil som jag hyr?

-I Sverige finns det många publika laddstationer och infrastrukturen ökar på ständigt. Du hittar vanligtvis laddpunkter vid matbutiker, köpcentrum och längs stora motorvägar
 

Vart hör jag av mig med frågor om den hybrid-/elbil som jag hyr?

-Scanna den QR-kod som sitter på bilens panel med din telefon/surfplatta för att ta del av snabbguide och information som rör bilen. Det går också att hitta informationen på www.europcar.se/info där du kan välja språk och bilmodell. Det går också bra att kontakta uthyrande station, kontaktuppgifter finns på ditt digitala hyresavtal.
 

Kan jag lämna hyrbilen på ett annat uthyrningskontor än jag hämtade ut den?

-Ja oftast är det möjligt. Kontakta uthyrande kontor för godkännande och kostnadsinformation. Kontaktuppgifter finns på ditt digitala hyresavtal. 
 

Kan jag ändra återlämningsdatum?

-Ja oftast är det möjligt. Kontakta uthyrande kontor för godkännande och kostnadsinformation. Kontaktuppgifter finns på ditt digitala hyresavtal. 
 

Hur fungerar kortbetalning i samband med en ändring av pågående hyra?

-Om ändringen innebär en ökad hyreskostnad, t.ex. vid förlängning av hyran eller ändrad återlämningsort, kommer ytterligare ett belopp att reserveras på ditt kort för att säkra betalningen. 
 

Hur beräknas hyrestidens dygn?

-Brytpunkten för hyrestiden styrs av det klockslag som registrerats som upphämtningstid. Hämtades hyrbilen klockan 12:00 så är brytpunkten för dygnet nästkommande dag klockan 12:00.
 

Vart hör jag av mig om jag hittat en skada på hyrbilen som precis hämtat ut?

-Innan du använder bilen är det viktigt att kontrollera att bilens skick stämmer med den skadedokumentation som finns att läsa tillsammans med det digitala hyresavtalet. Vid eventuella avvikelser måste du kontakta uthyrande kontor innan bilens tas i bruk för att förhindra att du själv blir ersättningsskyldig för skadan. 
 

Kan jag lägga till en extra förare till hyresavtalet?

-Ja, det är möjligt. Extra kostnader kan tillkomma. Alla övriga förare måste finnas registrerade på hyresavtalet. Kontakta uthyrande kontor för godkännande och kostnadsinformation. Kontaktuppgifter finns på ditt digitala hyresavtal. 
 

Är det tillåtet att övningsköra i hyrbilen?

-Ja, för att få övningsköra krävs att det finns ett giltigt övningskörningstillstånd samt att extra förare finns noterat på hyresavtalet. Den som är handledare måste vara noterad som hyrestagare för hyrbilen.  
 

Behöver jag betala trängselskatt?

-Europcar betalar trängselskatt till Transportstyrelsen och tillämpar en schablonmässig trängselavgift vid hyra i Göteborg, Storstockholm inklusive Arlanda, Haninge och Södertälje. Avgiften debiteras per hyresdygn, oavsett veckodag och månad. Schablonlösningen innebär att Europcar aldrig tar ut mer än en avgift per dag även om den faktiska kostnaden för passeringar skulle bli högre under din hyresperiod. Kör du bilen i utlandet gäller bestämmelser i respektive land. När du passerar vägtullar utomlands är det din skyldighet att själv betala avgifterna på plats.
 

Vad gör jag om oljelampan börjar lysa?

-Bilens oljenivå kontrolleras regelbundet av vår stationspersonal men om oljelampan ändå börjar lysa under hyrestiden är det viktigt att du kontaktar uthyrande kontor för assistans. Om du behöver fylla på olja i bilen ersätter vi dig för denna kostnad i samband med att hyran avslutas, antingen genom ett avdrag på hyran eller genom en insättning på ditt bankkonto. Kom ihåg att alltid spara kvittot. Kontaktuppgifter till uthyrande kontor finns på ditt digitala hyresavtal. Om uthyrningskontoret är stängt kontaktar du jourservice 020-61 00 61. Om du reser med bilen utomlands kontaktar du +46 8 517 928 39.
 

Vad gör jag varningslampan för Adblue börjar lysa?

- AdBlue är en vätska som renar avgaserna från dieselmotorer. Bilens Adblue-nivå kontrolleras regelbundet av vår stationspersonal men om varningslampan ändå börjar lysa under hyrestiden är det viktigt att du kontaktar uthyrande kontor för assistans. Om du behöver fylla på Adblue i bilen ersätter vi dig för denna kostnad i samband med att hyran avslutas, antingen genom ett avdrag på hyran eller genom en insättning på ditt bankkonto. Kom ihåg att alltid spara kvittot. Kontaktuppgifter till uthyrande kontor finns på ditt digitala hyresavtal. Om uthyrningskontoret är stängt kontaktar du jourservice 020-61 00 61. Om du reser med bilen utomlands kontaktar du +46 8 517 928 39.
 

Vad händer om jag får en parkeringsbot/kontrollavgift?

-Vid utskriven parkeringsbot/kontrollavgift är det viktigt att den betalas till utfärdaren av parkeringsboten/kontrollavgiften inom föreskriven tid (vanligtvis 8 dagar). Betalas inte avgiften i tid tillkommer en administrationsavgift utöver kostnaden för parkeringsboten/kontrollavgiften.
 

Vad händer om jag får en skada på bilen?

-Oavsett vilken typ av skada behöver du som hyrestagare kontakta uthyrande kontor och en skadeanmälan ska fyllas i och omgående överlämnas till Europcar. Skadeanmälan finns i bilens handskfack. Vid bilstöld, skadegörelse, parkeringsskada, viltskada eller inbrott ska även polisanmälan göras av dig som hyrestagare.  
 

Vad händer om bilen får driftstopp?

-Kontakta uthyrningskontoret, kontaktuppgifter finns på ditt digitala hyresavtal. Om uthyrningskontoret är stängt kontaktar du jourservice 020-61 00 61. Vid driftstopp utanför Sverige kontakta Europcar-jouren på Tel +46 8 517 928 39. Journumret finns även angivet på utlandstillståndet.
 

Vad gör jag om bilen indikerar för service?

-Om du hyr bil under en längre period eller kör väldigt långt kan det hända att bilens serviceindikator börjar lysa. För att bilens garantier skall fortsätta gälla är det viktigt att bilen servas inom de intervaller tillverkaren bestämt. Kontakta uthyrande kontor för råd och hjälp. Kontaktuppgifter finns på ditt digitala hyresavtal. 
 

Är det GPS-sändare på hyrbilen?

-För er och vår säkerhet är våra bilar utrustade med en spårsändare. Spårsändaren kan känna av var bilen befinner sig vid eventuell olycka och vid olovligt brukande efter polisanmälan.

 

 

Upptäck Europcars mobila lösningar

Ladda ner Europcars app för iPhone, iPad och Android nu!

Mer information