FAQ

Behöver jag betala trängselskatt?
Trängselskatten tillkommer vid hyra i Storstockholm.inklusive Södertälje och Haninge. Kör du bilen i utlandet gäller bestämmelser i respektive land. När du passerar vägtullar utomlands är det din skyldighet att själv betala avgifterna på plats.

 

Erbjuder ni skadekostnadseliminering?
Ja,  det gör vi. Kontrollera vid bokningstillfället.

 

Får flera personer köra hyrbilen?
Ja, det är möjligt. Om bilen körs av fler förare tas en avgift ut. För hyror i Sverige är det gratis för familjemedlemmar bosatta på samma adress.

 

Får jag köra utomlands med hyrbilen?
Europcars hyrbilar får, med skriftligt godkännande av Europcar, köras utomlands. Utlandstillstånd utfärdas på Europcars uthyrningskontor mot en tilläggsavgift på 1.250 kr inklusive moms som ska täcka eventuella merkostnader om något skulle inträffa vid vistelsen i utlandet. Meddela att du ska köra utomlands redan vid bokningstillfället för att vara säker på att godkännandet bekräftas. Det är inte tillåtet att köra i följande länder: Albanien, Balearerna, Bulgarien, Estland, Grekland, fd Jugoslaviens område, Kanarieöarna, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, fd Sovjetunionens område, Tjeckien, Slovakien, Turkiet, Ungern  samt alla länder utanför Europa.

 

Hur betalar jag en faktura från utlandet?
För att betala din faktura från utlandet behöver du nedanstående uppgifter:

Nordea Bank AB,

Corporate Merchant Banking S61,

105 71  STOCKHOLM,

SWEDEN,

Swiftaddress: NDEASESS,

IBAN Number: SE35 9500 0099 6034 0430 8375

 

Får jag röka i bilen?
Nej, alla våra bilar är rökfria.

 

Får jag ha djur i bilen?
Ja, vi erbjuder möjligheten att ta med din hund/katt i en av våra mellanklassbilar. Fråga efter "Hundbilen" vid bokningstillfället. Vi rekommenderar dock att du alltid har ditt djur i bur under färd.

 

Hur vet jag vilken bränsletyp jag ska tanka?
I Sverige hittar du info om bilens bränsle på bilnyckeln och på insidan av tanklocket. För att öppna tanklocket finns på vissa bilar en knapp inne i bilen och på vissa bilar trycker du direkt på tankluckan för att få upp locket.

 

Jag har fått en parkeringsbot. Vad ska jag göra?
Har du fått en p-bot under hyrestiden måste du själv betala den till parkeringsbolaget inom föreskriven tid (se p-bot, vanligtvis 8-10 dagar). Om du inte betalar direkt kommer en påminnelse till oss. Vi debiterar då föraren p-boten plus en administrativ avgift.

 

Jag har förbetalat min bilhyra. Varför har mitt kort debiterats?
Förbetalningen täcker vanligtvis enbart priset för själva bilhyran. Extra kostnader som extra förare, bränsle, leveransavgifter, extra försäkringar eller extra dygn debiteras på kortet i efterhand. Kontrollera vad som ingår i er förbetalning.

 

Kan andra låna mitt Privilegekort?
Nej, det är ett personligt kort.

 

Kan jag hämta hyrbilen när uthyrningskontoret har stängt?
Efter kontorstid gäller särskilda villkor och avgifter. Kontakta oss för mer information på telefon 0770-770050.

 

Kan jag lämna hyrbilen på ett annat uthyrningskontor än där jag hämtade ut den?
Det tillkommer en avgift som varierar beroende på mellan vilka platser du önskar hyra.

 

Kan jag lämna tillbaka hyrbilen när jag vill?
På många av våra kontor går det bra att lämna tillbaka bilen utanför våra ordinarie öppettider. Kontrollera med oss vad som gäller i just ditt fall.

 

Kan jag lämna tillbaka hyrbilen otankad?
Ja, det går bra. Är hyrbilen inte är fulltankad vid återlämnandet debiteras dock bränslekostnad plus ett påslag på literpriset. Se aktuellt literpris på ditt hyresavtal.

 

Kan jag ändra i en redan uthämtad hyrbilsbokning?
Ta kontakt direkt med det hyrbilskontor där du hämtade ut din hyrbil om du behöver ändra i din pågående bilhyra. Du hittar kontaktinformationen på ditt hyresavtal.

 

Kan ni fakturera mig?
För betalning via faktura behöver ni ansöka om ett företagsavtal hos vår säljavdelning på sales@europcar.se .

 

När blir jag debiterad för ett extra dygn?
Vi hyr ut bilarna per 24 timmar. Hämtar du exempelvis bilen kl 12:00 skall den returneras senast kl 12:00 dagen därpå. Om du lämnar bilen senare debiteras ett extra dygn.

 

Vad gäller angående alkotestare i Frankrike?
En lagändring infördes 1/7 2012 som kräver att alla förare måste inneha en ny och oanvänd alkoholtestare i bilen. Det är förarens ansvar att tillhandahålla denna.

 

Vad gör jag om oljelampan börjar lysa?
Bilens oljenivå kontrolleras regelbundet av vår stationspersonal. Om oljelampan skulle börja lysa under färd är det viktigt att olja fylls på omgående. Fråga efter helsyntetisk longlife-olja på närmaste bensinmack. Spara kvittot så ersätter vi dig givetvis för ditt utlägg.

 

Vad gör jag vid skada eller stöld?
Innan du kör iväg med hyrbilen är det viktigt att du stämmer av att de noteringar som finns dokumenterade på bifogad skadedokumentation så att eventuella skador stämmer överens med verkligheten. För att undvika att bli ersättningsskyldig för något du inte har gjort måste du innan du åker iväg meddela oss eventuella skador som inte finns noterade i skadedokumentationen. Vid alla typer av skador skall uthyrande kontor kontaktas och en skadeanmälan fyllas i och omgående lämnas till Europcar. Skadeanmälan finns i bilens handskfack. Vid bilstöld, skadegörelse, parkeringsskada, viltolycka eller inbrott ska polisanmälan alltid göras.

 

Vad gör jag om bilens serviceindikator börjar lysa?
Om du hyr bil under en längre period eller kör väldigt långt kan det hända att bilens serviceindikator börjar lysa. För att bilens garantier skall fortsätta gälla är det viktigt att bilen servas inom de intervaller tillverkaren bestämt. Kontakta uthyrande kontor för råd och hjälp. Se kontaktuppgifter på hyresavtalet.

 

Varför har Europcar i Italien debiterat mitt kort långt efter avslutad bilhyra?
Debiteringen avser troligen en administrativ avgift som Europcar Italien tar ut då de har fått en förfrågan från italienska myndigheterna angående en trafikförseelse. Avgiften accepterar man i och med att man signerar hyresavtalet vid uthämtning av bilen. Oftast handlar det om en inpasseringsavgift, då ett speciellt tillstånd krävs för att köra in i de mer centrala delarna av de flesta italienska städer (s.k. ”zona limitata”), bland annat Olbia, Cagliari, Rom, Florens, Bologna, Milano och Pisa . Det finns skyltar där det framgår att man måste ha detta tillstånd i vindrutan för att få passera, men skyltarna kan naturligtvis vara lätta att missa. (Information om dessa zoner finns även på disken vid de italienska uthyrningskontoren.) Alla bilar som passerar skyltarna blir fotograferade. De italienska myndigheterna går sedan igenom alla bilder, vilket ofta leder till långa handläggningstider. När myndigheterna identifierat de fordon som körts in utan tillåtelse, kontaktas ägaren av bilen, vilket i detta fall är Europcar Italien. Europcar Italien är då, på grund av lagen om vägtrafikbrott, skyldiga att lämna ut den information om hyresmannen som efterfrågas, exempelvis namn, adress och körkortsnummer, och det är på grund av det arbetet som administrationsavgiften tas ut. Samtidigt som Europcar Italien debiterar administrationsavgiften skickas även ett underlag för boten ut. Detta innebär att debiteringen ofta syns på kontot innan underlaget hunnit komma fram med posten. Det tar normalt ca. 14 dagar efter debiteringsdatumet. De 45 EUR som debiterats är alltså endast en administrationsavgift och det innebär att det kan komma att skickas ut en faktura på själva boten per post (boten debiteras alltså INTE ditt kreditkort). Böterna är vanligtvis på ca 120-150 EUR och skickas då ut direkt från italienska myndigheterna, inte via Europcar.

 

Vart vänder jag mig med en reklamation?
Du är välkommen att kontakta vår kundservice på tfn 08-120 748 49 alternativt kundservice@europcar.se . Ha gärna ditt bokningsnummer eller hyresavtal tillgängligt. Om du däremot inte bokat bilen av Europcar utan via en förmedlare, tex Auto Europe, Cartrawler, Holiday Autos eller Mr Jet, måste du vända dig till din förmedlare med din reklamation. Om du tecknar skadekostnadseliminering och avbrottsskydd med förmedlaren är det ett avtal er emellan och helt utan vår insyn.

Bankgiro
909-5530

 

Upptäck Europcars mobila lösningar

Ladda ner Europcars app för iPhone, iPad och Android nu!

Mer information