Om Europcar

Europcar Sveriges värderingar visar vilka beteenden som vi vill ha, inte bara i vår organisation men också i förhållande till våra kunder, samarbetspartners, potentiella medarbetare och övriga omvärlden. Våra värderingar speglar det vi tror på och det vi står för: driv, integritet och hållbarhet och ligger i linje med VW-koncernens Integritets- och Complianceprogram, Together4Integrity och de 7 Group Essentials som ingår där.

Driv. Integritet. Hållbarhet.

Vi är på en spännande resa mot framtiden i en bransch som står inför stora förändringar de närmaste åren. Vår värdegrund ska säkra att vi står redo att möta våra framtida utmaningar. Vi vill inte bara hänga med i branschens utveckling, utan faktiskt leda den.

Våra värderingar tjänar som ett ramverk för hur vi kommunicerar och samarbetar och något vi kan luta oss mot när vi fattar beslut.

De visar vilka beteenden som vi vill ha, inte bara i vår organisation men också i förhållande till våra kunder, samarbetspartners, potentiella medarbetare och övriga omvärlden. Våra värderingar speglar det vi tror på och det vi står för: driv, integritet och hållbarhet.

Driv.

Vi tar ansvar för vår del i helheten och brinner för det vi ska åstadkomma utifrån vårt och kundens behov. Vi drivs av ett starkt engagemang och tar och behåller initiativet för att säkerställa slutförandet. Vi skapar möjligheter genom att vara lösningsorienterade och är samtidigt modiga och provar nytt och ifrågasätter för att utvecklas. Vi tar alltid ansvar för vårt arbete, våra mål och ständiga förbättringar, samtidigt som vi gör det lilla extra med glädje och stolthet.

Integritet.

Vi skapar öppenhet, är alltid ärliga och äkta. Ömsesidig tillit och respekt är grunden i våra relationer. Vi är transparenta och säger saker som de är. Vi respekterar varandras kompetenser, åsikter och roller, och de vi möter likaså. Vår attityd och vårt klimat är öppet och präglas av affärsmässighet – vi agerar professionellt. Trovärdighet och pålitlighet är självklarheter för oss.

Hållbarhet.

Vi har en ständig strävan efter en hållbar miljö, organisation, människor, relationer och produkter – då är vi vinnare idag och imorgon. Vi är långsiktiga och ansvarstagande i våra åtaganden. Vi har en kultur som präglas av mångfald, inkludering, omtänksamhet, tydlighet och hjälpsamhet. Vi skapar motivation och engagemang genom delaktighet – vi blir både starkare och smartare när vi arbetar tillsammans.

T4I med fokus på styrning och kulturförändring

Together4Integrity – ett holistiskt program för integritet och regelefterlevnad i Volkswagen-koncernen

Programmets syfte är att tillhandahålla ett regelverk för att agera med integritet och i enlighet med reglerna – detta är T4I:s styrdimension. Dessutom har T4I också en dimension av kulturförändring: att nå människor och stärka deras egen drivkraft att agera med integritet. För våra anställda finns det således ett stabilt ramverk där de kan agera ansvarsfullt, målmedvetet och med entreprenörsanda och bidra till att Volkswagen-koncernen agerar med integritet fullt ut och är ett respektabelt företag i ordets bästa bemärkelse.

Koncernens sju Group Essentials 

https://www.volkswagenag.com/en/group/volkswagen-group-essentials.html är grunden för kulturförändringen. Dessa grundläggande värderingar definierar hur vi på Volkswagen vill arbeta tillsammans och de kompletterar uppförandekoden, som fastställer de allmänna uppförandereglerna, särskilt när det gäller efterlevnad av lagar och regler, samt interna riktlinjer.

Volkswagen Group Essentials är ett löfte till våra kunder, aktieägare, affärspartners och oss själva: De beskriver vad gruppen står för i alla märken, företag och länder. Vad VI står för. Volkswagen Group Essentials ger en orientering för alla medarbetare i deras dagliga värdeorienterade handlingar. Som en del av Together4Integrity-programmet implementerar vi Volkswagen Group Essentials världen över.

På Europcar Sverige har vi kopplat våra värderingar Driv, Integritet, Hållbarhet till Volkswagen Group Essentials.

 

 

 

Upptäck Europcars mobila lösningar

Ladda ner Europcars app för iPhone, iPad och Android nu!

Mer information