Villkor för onlinebokning

Villkor och bestämmelser för onlinebokningar

Villkor och bestämmelser för onlinebokningar

Villkoren och bestämmelserna nedan för onlinebokningar är tillämpliga per den 10 februari 2009.
Vi ber dig läsa våra villkor och bestämmelser för onlinebokningar och våra allmänna hyresvillkor då du kommer begäras bekräfta att du läst och förstått dessa innan din bokning kan bekräftas. Om det här är första gången du hyr av Europcar rekommenderar vi att du läser vår bilhyrningsguide och relaterade länkar för mer detaljerad information. Om du avser hyra i annat land ber vi dig läsa hyrvillkoren specifika för det landet.

Följ dessa riktlinjer för att:

 • bli införstådd med vad du kan förvänta dig av oss;
 • erhålla viktig information som underlättar hyr- och reseplaneringen;
 • bli införstådd med vad vi behöver av dig för att kunna genomföra din bokning.

I. Procedur för onlinebokning

Här följer huvudstegen för att göra en onlinebokning:

 • (i) Steg ett: Val av tjänst
 • Fyll i dina hyreskriterier i formuläret för onlinebokning, inklusive hyresdatum, plats för uthyrning och val av fordon.
 • (ii) Steg två: Europcars erbjudande                                                                             
 • Baserat på de kriterier du anger kommer Europcar att förse dig med ett erbjudande efter dina behov i form av en detaljerad sammanfattning. Erbjudandet definieras juridiskt som:
 • - en tjänst som inkluderar en utvald fordonskategori tillgänglig för vald tidsperiod med valda tillval (om sådana finns)
 • - ett pris som antingen kan förbetalas eller betalas vid ankomst
 • - vissa villkor och bestämmelser.
 • (iii) Steg tre: Godkännande av erbjudandet
 • Du kommer att bli ombedd att godkänna Europcars erbjudande.
 • (iv) Steg fyra: Bekräftelse                                                                                              
 • Du kommer att bli ombedd att bekräfta godkännandet.
 • (v) Steg fem: Notifiering från Europcar    

II Europcars bokningsbekräftelse

Vid slutet av bokningen kommer du att föras vidare till sidan för bokningsbekräftelse där bokningsnumret visas. Du kommer även få en bekräftelse via e-post med din bokningsinformation. Skriv ut och spara dem. 

 

III. Bokningsuppgifter

 • Bokningsdatum:
 • - vi godtar bokningar för samma dag som hyrestillfället om de genomförs minst två timmar i förväg;
 • - vi godtar bokningar för hyrestillfällen i upp till femton månader i förväg.
 • Minimum hyresperiod:
 • - Den kortaste hyresperioden är en dag (undantag med timbaserad uthyrning kan förekomma på utvalda stationer). En dag ska tolkas som en period om tjugofyra timmar. Avhämtning och tillbakalämning av fordonet är inkluderat i denna tjugofyratimmarsperiod.
 • - Hyrestillfällen kortare än tjugofyra timmar kommer debiteras för en hel dag med undantag för utvalda uthyrningsställen där timbaserad uthyrning finns tillgänglig. Särskilda kuponger och kampanjpriser gäller vid uppfylld minimigräns. Läs i villkoren och bestämmelserna för aktuell kampanj eller kupong.
 • Maximal hyreslängd:
 • - vi godtar bokningar för en maximal hyreslängd om tolv månader.  
   

IV. Priser

Din offert från Europcar omfattar alla obligatoriska kostnader för de bokningskriterier du angett. Generellt inkluderar denna offert följande:

 • - Moms och andra lokala skatter
 • - Obegränsat milantal, eller om detta inte tillämpas, antal kilometer/mil som ingår och kostnad för varje extra kilometer/mil utöver dessa
 • - Tilläggsavgift för premiumstationer
 • - Vägskatt och tillägg för licensavgift
 • - Tredje parts ansvarsförsäkring
 • - Självriskeliminering vid kollision ("CDW")
 • - Ansvarsbefrielse vid stöld ("TW")
 • CDW och TW kan sammanfogas till självriskeliminering vid förlust ("LDW") i vissa länder.
 • Vid bokningstillfället visas en summa för gällande självrisk som indikerar den högsta summan du är ansvarig att betala vid händelse av skada eller stöld av fordonet. Självriskssumman kan i vissa länder hävas genom köp av tilläggsförsäkring vid hyrestillfället. En lista med de här kostnaderna finns specificerade på bokningsbekräftelsen. Priserna är garanterade för det hyrestillfälle bokningsbekräftelsen gäller. Ytterligare kostnader utöver ursprungligt hyrpris kan inkludera:
 • - Avgift för ytterligare förare: när fler än en förare förknippas med hyrbilen, åsyftas den andre, eller efterföljande, föraren som den ytterligare föraren. En avgift kan debiteras för varje, eller alla, ytterligare förare.
 • - Tilläggsavgift för unga förare: se avdelningen "Allmänna hyresvillkor i Sverige, sektion 9".
 • - Serviceavgift för premiumstation / flygplats / järnvägsstation: en extra avgift som tillämpas vid särskilda platser som stadscentrum, flygplatser eller järnvägsstationer
 • - Tilläggsutrustning: läs igenom vår avdelning om särskild bilutrustning
 • - Service efter stängning: Om du hämtar eller lämnar tillbaka bilen efter normala öppettider kan vissa länder debitera för "after hour service" Kontrollera vid boknings- och/eller utcheckningstillfället.
 • - Tillval full tank: i vissa länder har du möjlighet att förbetala återupptankningen av fordonet.
 • - Skador och stöld: upp till gränsen för självrisken om sådan valts, annars upp till fordonets värde. 
   

V. Betalning/betalningsmetoder/villkor och bestämmelser för förskottsbetalning

A. Betalning
 

 • "Boka och betala nu" - onlinebokning - förskottsbetalning (betalning vid bokningstillfället):
 • I samband med förskottsbetalning online ska hel uppskattad summa betalas vid bokningstillfället.
 • "Boka och betala vid stationen" - betalning vid uthyrningsstationen.
 • Vissa kreditkortsföretag kan sakna representation i det land hyrestillfället äger rum. Vi rekommenderar att kunder verifierar vilka kreditkort som accepteras i olika länder i förväg i "Europcars särskilda villkor per uthyrningsland".

 
B. Betalningsmetoder
Betalning kan genomföras med följande betalningsmetoder:

 •  
 •   - Kreditkort:
 • "American Express", "Diners Club", "Mastercard" och "Visa" är kreditkort som vanligtvis accepteras av Europcar

 
Varning
Betalning via kreditkort accepteras i enlighet med de begränsningar som fastställts av utfärdaren av ditt kreditkort;
Kreditkortsinnehavaren måste (vid förbetald bokning) identifieras som hyrestagaren (huvudföraren enligt hyresavtalet). Sådan person måste uppvisa sitt kreditkort (identifierat med samma namn) vid utcheckningstillfället.
 
  - Betalkort:

 • Varning: Betalkort accepteras INTE vid boknings- eller uthyrningstillfället förutom:
 •   - "Maestrokort" utfärdade av banker i Storbritannien och för kunder som hyr i Storbritannien och
 •   - "Visa Electronkort" som accepteras för onlinebetalning på vissa hyrdestinationer.
 • Varning: Kunder som inte har några andra kreditkort utöver "Visa Electron" måste säkerställa att deras konto har tillräcklig täckning för betalningen vid utcheckningen.

 
C. Förskottsbetalning - Auktorisering av transaktion
Under hyrestillfället
 
Vid utcheckningstillfället:

 • Vid utcheckningstillfället - efter bekräftelse eller justering av bokningsdetaljerna med kunden - uppskattar Europcar erfordrat belopp som behöver godkännas och begär en elektronisk auktorisering från banken som utfärdat kortinnehavarens kort (förskottsbetalningen).
 • Auktoriseringsförfarandet gör det möjligt för Europcar att uppskatta det slutliga transaktionsbeloppet och erhålla skydd i form av en auktorisering innan hyresperioden börjar. Den bekräftar att kortinnehavarens konto är giltigt och har erfordrad köpgräns.

 
Varning: Summan för förskottsbetalningen beror på den lokala policy som råder hos utcheckningsstationen och kan variera mellan olika länder (det rekommenderas starkt att kunder läser den tillämpliga "Europcars specifika hyresvillkor per land"). Utifrån ett allmänt perspektiv kan understrykas att:

 •   - Inbetalningsbeloppet vanligtvis täcker:
 •   - fordonets överenskomna hyresperiod;
 •   - fordonets hyreskostnad per dag inklusive moms;
 •   - eventuella milkostnader;
 •   - tilläggsutrustning och tjänster kunden valt.

 
  - Inbetalningsbeloppet kommer att vara giltigt under hyresavtalsperiodens längd. För hyresavtal överstigande trettio (30) dagar kräver Europcar en ny auktorisering för varje periods uppskattade belopp från kortinnehavarens bankkonto
 
Inbetalningsbeloppet som är föremål för auktorisering är uttryckligen angett på hyreskontraktet.
 
Vid incheckningstillfället:
Om det slutgiltiga debiterade beloppet för biluthyrningstjänsten är lägre än det auktoriserade beloppet vid utcheckningstillfället ska ytterligare en auktoriseringförfrågan ställas för att täcka innestående belopp.   
 

VI. Kvalificering vid hyrestillfället: Dokumentation och åldersgräns

Läs i våra landsspecifika och generella hyresvillkor för viktig information angående åldersgränser, körkort och andra erfordrade dokument.
 
VII. Ändring av bokning: Policy för ändring/avbeställning

 • Du kan se, ändra eller avbeställa din bokning online efter att den bekräftats förutsatt att det görs minst två timmar före bestämd upphämtningstidpunkt. Klicka helt enkelt på länken "Ändra/avboka" i conciergetjänsten eller avdelningen Mitt Europcar.  
 • Du måste vara inloggad med samma Europcarförar-ID som du bokade med för att kunna ändra, avbeställa eller ta bort bokningar. Du kan inte göra tillägg i onlinebokningar om de är genomförda eller ändrade hos Europcars servicecenter, resebyrå eller om de är gjorda med ett annat Europcarförar-ID. För att ändra i bokningar genomförda eller ändrade hos Europcars bokningskontor eller hos resebyrå, vänligen kontakta aktuellt kontor.
 • Vid förbetalda bokningar kan en avgift för ändring/avbokning tillkomma. (Se villkor och bestämmelser för förskottsbetalning, paragraf 5). 
 • Vid bokning där betalning sker vid upphämtningstillfället kan du ändra eller avbeställa din bokning utan kostnad förutsatt att det görs minst två timmar före avtalat upphämtningsdatum och tid. 
   

VIII. Bokningsgarantipolicy

Europcars upphämtningsstation ska, inom en given "garantiperiod" som definieras nedan, kunna tillhandahålla begärd fordonskategori enligt den bekräftelse som gavs vid tiden för bokningen med förbehåll att hyrestagaren uppfyller hyreskraven. Om fordonskategorin inte kan erbjudas under garantiperioden kommer alternativa lösningar föreslås utan extra kostnad för dig inom en timme efter din ankomst.

 • 8.1 Avsaknad av kreditkortsuppgifter - en timmes garanti:
 • Om du vid bokningstillfället inte specificerade dina konto-, kredit- eller betalkortsuppgifter är Europcar förpliktigade att garantera din bokning i en (1) timme efter avtalad upphämtningstid.
 • Europcar strävar efter att tillhandahålla ett fordon ur begärd kategori efter garantiperioden på en timme löpt ut tills dess att upphämtningen anses utebliven (vid upphämtningsstationens stängningstid).
 • Om detta visar sig omöjligt kommer, om du accepterar, ett alternativ presenteras för dig ur en annan bilkategori och prisgrupp (nytt pris kan tillämpas) med förbehåll att du uppfyller hyreskraven.
 • 8.2 När kreditkortsuppgifter finns tillgängliga - Bokningsgaranti:
 • Om du vid bokningen specificerar dina konto-, kredit- eller betalkortsuppgifter och förar-ID (eller endast ditt förar-ID där kortuppgifter finns lagrade) är Europcars upphämtningsstation skyldig att tillhandahålla ett fordon ur begärd fordonskategori tills stationen stänger eller fram till 12:00 dagen efter förfallen upphämtningstid för stationer som har öppet dygnet runt.  Om du inte hämtar upp fordonet under garantiperioden kan en uteblivelseavgift tillämpas. (Hänvisa till uteblivelseavgiftsparagraf IX).
 • 8.3 Flyg-/tågförsening
 • Vid hyresstationer vid tågstationer och flygplatser är bokningen garanterad i en (1) timme efter att flyget/tåget ankommit om flyg- eller tågnummer angetts i bokningen.
 • Om en försening av flyg/tåg går över garantiperioden erbjuder vi service upp till en timme efter den faktiska ankomsttiden, och vissa flygplats-/tåghyresstationer kan hålla öppet upp till två timmar efter normal stängningstid. Vid sådana fall kan en avgift för extra öppethållande tillämpas. 
   

IX. Underlåtenhet att hämta upp fordonet - no show-avgift

Om du uppfyller kraven för "garanterad bokning", och inte avbeställde din bokning senast två timmar före avtalad upphämtningstid och datum (se "bokningsändringar: Policy för ändring/avbeställning", paragraf VII) och inte hämtar fordonet innan stationen stänger (eller innan 12:00 dagen efter förfallodagen på stationer öppna dygnet runt) - kommer Europcar att debitera ditt kreditkort en avgift på 950 SEK (€95). Beloppet kommer debiteras antingen i lokal valuta eller i valutan för din kortfaktura om tillämpligt och till den valutakurs som gäller vid tiden för transaktionen.  
 

X. Underlåtenhet att leverera fordonet inom garantiperioden

Om fordonskategorin inte kan tillhandahållas under garantiperioden erbjuder Europcar dig:
 - En uppgradering utan extra kostnad; ELLER
 - En nedgradering (till gällande kategoripris) och kompensation (som exempelvis en uppgraderaderingskupong för kommande hyrtillfällen).
Om varken erbjuden uppgradering eller nedgradering godtas, och inget fordon ur bokad kategori finns tillgängligt inom en timme efter avtalad utcheckning kommer Europcar föreslå följande alternativ utan extra kostnad:
 - Ombesörja transport till Europcars närmaste alternativa uthyrningsställe (inom 50km); ELLER
 - Hyra ett fordon hos ett annat företag i närheten av Europcars upphämtningsstation
Där förordningar gör gällande att en straffavgift ska betalas till dig av bristande hyresstation ska bristande hyresstation agera som förordningen kräver. 
 

XI. Force Majeure

Ingen part ska vara ansvarig för brister i sin prestation om dessa orsakats av någon form av Force Majeure. "Force Majeure" skall anses - som definierat av tillämpliga förordningar - som någon oundviklig eller oförutsebar händelse, oberoende av den part som drabbas av Force Majeure, vilken hindrar denna part att fullgöra sina åtaganden.
Så vid händelse av:
 - förskottsbetald bokning kommer transaktionen att avbrytas och hyresstationen kommer att återbetala det förskottsbetalda hyresbeloppet. Hyresstationen kommer inte ha ytterligare skyldigheter avseende transaktionen;
 - för en garanterad bokning; bokningen kommer att upphöra att gälla, någon uteblivelseavgift kommer inte att debiteras dig och uthyrningsstationen kommer inte ha ytterligare skyldigheter avseende transaktionen. 
 

XII. Ansvar - Tillämplig lag – Behörig domstol

Vissa jurisdiktioner tillåter inte exkluderingen av särskilda garantier eller begränsning eller undantag av ansvar för indirekta skador eller följdskador. I enlighet kan vissa av ovan nämnda begränsningar angivna i den här artikeln vara ogiltiga. I synnerhet kommer ingenting i de här villkoren och bestämmelserna påverka någon kunds lagstadgade rättigheter eller utesluta eller inskränka något ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet eller bedrägeri av Europcar. Du bekräftar och accepterar uttryckligen att Europcar, dess tjänstemän, chefer och anställda inte är ansvariga för några direkta, indirekta, särskilda skador, följdskador eller straffskador i avskräckande syfte, inkluderat, men inte begränsat till skadestånd för inkomstbortfall, goodwill, användnings-, data- eller immateriella förluster (även om Europcar uppmärksammats om möjligheten för sådana skador) till följd av onlinebokning.
Dessa villkor och bestämmelser är utfärdade under fransk lag på franskt territorium och är tillgängliga på www.europcar.com.  Fransk lag tillämpas och Paris domstolar har jurisdiktion i utsträckning enligt artikel 5-1 i Romkonventionen från 1980 och artiklarna 14 och 15 i Brysselkonventionen. 
 

XIII. Integritetspolicy

Var god läs vår integritetspolicy. 
 

XIV. Begäran om information eller frågor

Om du behöver ytterligare information gällande din bokning och har några frågor innan du kommer till Europcar, vänligen kontakta bokningskontoret i det land du bor eller det som finns i det land du befinner dig i.  
 

XV. eReady villkor och bestämmelser

eReady är en gratis Europcartjänst som gör hyresprocessen på uthyrningskontoret snabbare. Genom att aktivera eReadytjänsten möjliggör du följande:

- Tillåta Europcar att förbereda hyresavtalet  med viss information om din bokning (så som kreditkortsinformation för deposition och kunduppgifter).

- Få snabbare service på uthyrningskontoret tack vara speciella eReady diskar. Flertalet av Europcar kontor har en särskild eReadydisk. Skulle detta inte finns betjänas eReady kunder med hög prioritet

Din bokning kvalificerar för eReady om:

- Du har valt att betala online.

- Bokningen är gjord med ett Europcar ID (antingen om du var inloggad  från början eller om du skapade ett ID under pågående bokning).

- Du hyr i ett av följande länder: Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Portugal, Belgien, England, Australien, Nya Zeeland eller Schweiz.

- Du hyr på ett uthyrningskontor som omfattas av eReady i ett av ovan nämnde länderna (tjänsten erbjuds endast på de uthyrningskontor som omfattas av eReady).

- Inga extra förare valdes i bokningen (självfallet kan det kompletteras med extra förare vid uthämtningstillfället).

- Hela bokningen är bekräftad.

På uthyrningskontoret behöver du endast att visa kreditkortet som du använt i bokningen, ditt körkort, giltig ID handling, skriva under hyresavtalet och åka!

XVI. Bosatta i USA och Kanada

Priser exklusive självriskreducering och stöld erbjuds  personer bosatta i USA och Canada då försäkringsskydd är tillgängligt för kreditkortsinnehavare i USA och Canada.

Det krävs ett bevis på att du är bosatt i USA och Canada för att kunna boka priser exklusive självriskreducering och stöld.

 

Upptäck Europcars mobila lösningar

Ladda ner Europcars app för iPhone, iPad och Android nu!

Mer information