Vi stödjer

Vi-skogen
Vi-Skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur. När det kommer till fattigdomsbekämpningen i östra Afrika är träd ett fantastiskt verktyg. Träd gör att livlösa jordåkrar återfår sin naturliga bördighet. Träd skyddar mot erosion och brännande sol. Träd ger frukter, näring och mat på borden. Träd används som byggmaterial och skapar nya försörjningsmöjligheter. De förändrar även djupt rotade samhällsstrukturer och bidrar till ett mer jämställt samhälle.
Vi stödjer
Vi jobbar för ett fossilfritt Sverige 2030
Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Fores vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar. Vi på Europcar vill självklart vara med att bidraga till denna tankesmedja, då det ligger i vårt DNA att verka för en så låg miljöpåverkan som möjligt och vara benchmark i vår bransch. 2030 senast skall vi ha en helt fossilfri flotta av fordon tillsammans med klimatsmarta lösningar för att se till att nå vår vision - De mest nöjda kunderna. Läs mer om Fores på fores.se
2023