Avgifter
BokaSök hyrbil

Övriga villkor och avgifter

Avgifter

Miljö- och trafikavgift
Miljö- och trafikavgift 32 kr/hyresdygn tillkommer.

 

Envägsavgift
När bilen hämtas och lämnas på olika stationer tillkommer envägsavgift, för närvarande 680 kr för personbilar och 5000 kr för transportbilar.

 

Flygplatsavgift
När bilen hämtas eller lämnas på en flygplats tillkommer en avgift på 270 kr.

 

Cityavgift
När bilen hämtas i Stockholm City eller på Malmö Hyllie tågstation så tillkommer en avgift på 300 kr.

 

Leverans- och hämtningsavgift
Leverans/hämtning av bil kan bokas mot en avgift om 138 kr per tillfälle. Vid längre avstånd än 10 km så tillkommer 34 kr/km för överstigande km de första 10 km.
Körsträckan beräknas från den levererande Europcar stationen.

 

Efter kontorstid
Särskilda villkor och avgifter gäller vid bokningar efter ordinarie kontorstid. Kontakta oss för information.

 

Extra förare
Om bilen körs av fler än en förare kostar det 50 kr/dygn oavsett antal extra förare (gäller ej familjemedlemmar).

 

Tankningsavgift
Om bilen inte är fulltankad vid återlämnande debiteras bränslekostnad plus tankningsavgift.

 

Dragkrokstillägg
Kanske har du behov av dragkrok? Då kan du boka en bil med dragkrok mot en avgift om 82 kr/dygn eller 409 kr/månad.

 

Fyrhjulsdriftstillägg (4x4)
Om du behöver en bil med fyrhjulsdrift så kan du boka en sådan mot en avgift om 82 kr/dygn eller 409 kr/månad.

 

Extrautrustning
Boka din utrustning hos oss!

- Lastbågar: 150 kr/dygn, 750 kr/hyra

- Babystol: 140 kr/dygn, 700 kr/hyra

- Barnstol: 140 kr/dygn, 700 kr/hyra

- Bilkudde: 65 kr/dygn, 325 kr/hyra

- Bilkudde med rygg: 65 kr/dygn, 700 kr/hyra

- Om du återlämnar någon av ovan extrautrustning på en annan station än där du hämtade den så tillkommer en avgift på 313 kr/hyra för varje enskild extrautrusning!

- Portabel GPS: 130 kr/dygn, 650 kr/hyra

- Om du återlämnar hyrd GPS på en annan station än där du hämtade den så tillkommer en avgift på 344 kr/hyra

 

Köra hyrbilen utomlands
Europcars hyrbilar får, efter godkännande av Europcar, köras utomlands.
Om resan kommer att gå till länder utanför Norden (Sverige, Norge, Finland och Danmark) så tillkommer en avgift om 1250 kr/hyra.
Meddela avsikten med utlandsresan redan vid bokningstillfället för att vara säker på att godkännandet bekräftas.

 

Försäkringar
Du kan teckna självriskreducering för skada (CDW) och stöld (THW) samt självriskeliminering (SCDW).
Läs mer om villkoren för våra försäkringar på hyresavtalet eller kontakta ditt närmaste Europcarkontor.
Särskilda självrisker gäller för Europcar Premium Class.

 

Avgift för ej avbokad bil
Om du ej har avbokat din bil minst två timmar före aktuell uthämtningstid så debiteras en avgift om 500 kr.

* Priser ovan inkluderar moms.


Övriga villkor

Betalningsvillkor
Beräknad hyreskostnad samt eventuella kostnader för skador alternativt stöld deponeras direkt vid uthyrningstillfället.
Villkoren och avgifterna ovan gäller från 2013-05-01 i Sverige. Vill du ha information om andra länder, kontakta oss. 

Garantier

Villkor för 5-minutersgarantin: Om det tar längre tid än fem minuter från det att kunden kommer fram till disken tills dess att kunden har nyckeln i handen tar vi inte betalt för första hyresdygnet, inklusive samtliga avgifter såsom försäkring, flygplats/cityavgift, envägsavgift, miljö- och trafikavgift.

Villkor för 45-minutersgarantin: Om vi vid driftsavbrott inte är överens om en lösning inom 45 minuter från det att vi har blivit kontaktade krediterar vi ett hyresdygn, inklusive avgifter enligt ovan. Eventuella självrisker, skador och kostnader för glömd/tappad nyckel ersätts av kunden.

Garantierna gäller i Sverige och avser bilar som hyrts i Sverige, och ska åberopas av kunden.

Försäkringar
Du kan teckna självriskeliminering för skada (SCDW). Läs mer om villkoren för våra försäkringar på hyresavtalet eller kontakta ditt närmaste Europcarkontor.

Särskilda självrisker gäller för Europcar Premium Class.


Upptäck Europcars mobila lösningar

Ladda ner Europcars app för iPhone, iPad och Android nu!

Mer information