Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt miljöarbete började på allvar 1998 som en fortsättning på vårt kvalitetsarbete. Det ledde fram till att vi 1999 som första biluthyrare ISO certifierades enligt 14001. Sedan dess har miljöarbetet varit en naturlig del av vår verksamhet. Idag har vi en tydlig 2025-strategi som innebär att vi 2025 ska vara den mest hållbara mobilitetsleverantören. Det innebär att vi gör miljömedvetna val i det dagliga arbetet, att vi väljer partners & samarbeten där hållbarhet är viktigt och att vi jobbar med projekt som ligger i linje med vår strategi. Med vårt motto "hyr bilen du behöver, när du behöver den" hoppas vi kunna utmana invanda beteenden och få fler att se fördelarna med delningsekonomier där laddbara bilar är tillgängliga, oavsett om du bor i stad eller på landsbyggd. Att hyra bilen när du behöver den betyder att bilen används när den verkligen behövs. Vår Miljö- och kvalitetspolicy
  • Leva upp till eller överträffa våra kunders förväntningar och efterleva myndigheternas krav.
  • Vara den drivande leverantören för utbyggnaden av hållbar delad mobilitet, för minskad förorening och ökad kvalitet i städer och på landsbygd.
  • Våra medarbetare har kompetens, ansvar och befogenheter att skapa nöjda kunder som gör miljömedvetna val.
  • Vi tar ansvar för miljö och samhälle genom effektiv hantering och användning av energi, kemikalier, vatten och avfall.
  • Bli bäst i kundnöjdhet och kundlojalitet.
  • Arbeta förebyggande och att ständigt förbättra vår verksamhet.
HållbarhetsredovisningÅr 2021 är det första året som Europcar publicerar en hållbarhetsredovisning. Hållbarhet har länge varit viktigt för oss på Europcar Sverige och vi är sedan 1999 certifierade enligt ISO 14001. Rapporten är skriven enligt GRI Core och publiceras årsvis enligt kalenderår. Läs 2021 års hållbarhetsredovisning här.Läs 2022 års hållbarhetsredovisning här

11 Hållbara städer och samhällen

Klimatmål 11
Europcar bidrar aktivt i omställningen när samhället går från ett traditionellt bilägande mot en delningsekonomi där laddbara bilar är tillgängliga för alla, både i städer och på landsbygd. Med vår stora och moderna fordonsflotta påskyndar vi ersättningen av äldre fordon med yngre som både är säkrare och har minskad negativ miljöpåverkan. Med ett stort fokus på eldriven mobilitet vill vi bidra till ökad kunskap hos våra kunder, där vi ska utmana invanda kundbeteenden och förespråka alternativ som bilpooler och mikromobilitet. Vi vet också att i framtidens hållbara städer och samhällen, där multimodala mobilitetsalternativ behövs för att optimera tillgången, tillgängligheten och användarvänlighet har vi en viktig roll att spela.

12 Hållbar konsumtion och produktion

Klimatmål 12
Genom vårt rikstäckande stationsnät från Kiruna i norr till Trelleborg i söder ser vi till att tillhandahålla moderna och hållbara mobilitetsalternativ. Med vårt kundmotto ”hyr bilen du behöver när du behöver den” föreslår och uppmanar vi våra kunder, företag som konsument, till ett flexiblare tankesätt och beteende kring deras mobilitetsbehov. Vi ska göra det enklare att köra fossilfritt med ökad kunskap. Vi genomför regelbundet egenkontroller av verksamheten som gör alla medarbetare medvetna om vår miljöpåverkan när det gäller t.ex. kemikalier, vatten och avfall. Med ett tjänsteutbud i ständig utveckling kan vi vara en viktig pusselbit för både konsument och företag när det gäller hållbara mobilitetsalternativ i både städer och på landsbygd.

13 Bekämpa klimatförändringarna

Klimatmål 13
Genom en tydlig strategi att vara den mest hållbara mobilitetsleverantören redan 2025 så har vi vägen utstakad. Miljöfrågan är viktig för oss i alla delar av organisationen, oavsett befattning och var i landet vi befinner oss. Vi gör medvetna och noggranna val av partners och ingår samarbeten då dessa innehåller en tydlig hållbarhetsprofil och passar in väl i vår framtidsvision. Våra medarbetare utbildas löpande i frågor kopplade till miljö och hållbarhet om hur deras kunskap och beteenden kan förändra och förbättra miljön både på arbetsplatsen och i hemmet.